• angielski
  • niemiecki
  • polski
  • rosyjski
0 items - 0,00zł 0

ZAMOYSKI Andrzej Hieronim Franciszek herbu Jelita (1717-1792), wojewoda inowrocławski, kanclerz wielki koronny, polityk, reformator, X ordynat.

Urodził się 12 września 1717 r. w Bieżuniu na Mazowszu (inna data 30 września 1717 r. w Gniewie) jako najmłodszy syn VI ordynata Michała Zdzisława, późniejszego wojewody smoleńskiego i Anny z Działyńskich, wojewodzianki chełmińskiej. Uczęszczał do szkół jezuickich w Toruniu i we Lwowie, następnie w latach 1738 – 1739 kształcił się w Akademii Rycerskiej w Legnicy. Po zakończeniu szkolnej edukacji… Kontynuuj czytanie ZAMOYSKI Andrzej Hieronim Franciszek herbu Jelita (1717-1792), wojewoda inowrocławski, kanclerz wielki koronny, polityk, reformator, X ordynat.

WITUSZYŃSKI Bolesław (1912-1991) ogrodnik, plantator i hodowca róż, właściciel szkółek drzew owocowych, ozdobnych i róż w Kutnie.

Urodził się 27.04.1912 roku w Leśnikach koło Szymanowic Dużych powiat otwocki (wschodnie Mazowsze) w wielodzietnej rodzinie rolniczej (12 dzieci). Jego rodzice to Kazimierz i Cecylia z domu Kowalska. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczył się w Ludowej Średniej Szkole Rolniczej w Pszczelinie (Brwinów).Pierwszą posadą po ukończeniu szkoły była praca w renomowanych szkółkach roślin ozdobnych i owocowych Jana Kozitarskiego i Jana Cichockiego… Kontynuuj czytanie WITUSZYŃSKI Bolesław (1912-1991) ogrodnik, plantator i hodowca róż, właściciel szkółek drzew owocowych, ozdobnych i róż w Kutnie.

WIDELSKI Czesław (1929-1999), nauczyciel, regionalista

Urodził się 22 sierpnia 1929 roku w Pińsku (b. woj. poleskie). Ojciec Antoni (1896-1940) ppor., w 1939 roku starszy wachmistrz żandarmerii WP, płatnik IX DOK w Brześciu nad Bugiem, po agresji sowieckiej na Polskę wzięty do niewoli i osadzony w obozie jenieckim w Ostaszkowie, zamordowany przez NKWD (04.1940), spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje – Rosja, matka Maria Nowakowicz… Kontynuuj czytanie WIDELSKI Czesław (1929-1999), nauczyciel, regionalista