DANELSKI Bogdan (1955–2013), bibliotekarz, regionalista, animator kultury, społecznik, radny powiatowy.

Urodził się 27 września 1955 roku w Kutnie, jako syn Władysława (1926–1984) i Wandy z domu Kazimierczak (1925–1996), brat Haliny. W 1984 roku zawarł związek małżeński z Marią Prokop. Córka Anna, absolwentka Politechniki Warszawskiej, dr inż. nauk chemicznych, syn Piotr, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, finansista. Ukończył Szkołę Podstawową nr 7, w 1975 roku uzyskał maturę w Technikum Mechanicznym im. Jurija Gagarina w Kutnie (obecnie Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica). W 1976 roku rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie w 1982 roku otrzymał tytuł magistra teologii. W 1992 roku ukończył Podyplomowe Studium Biznesu i Marketingu na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwsze kroki w zawodzie bibliotekarza stawiał jeszcze, jako student w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL. Ówczesna sytuacja polityczna kraju i rzeczywistość stanu wojennego, a nade wszystko rodzaj wykształcenia, udaremniły mu podjęcie oficjalnej pracy. Dopiero po zniesieniu stanu wojennego, w grudniu 1983 roku, udało mu się znaleźć zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie, na stanowisku bibliotekarza w Dziale Informacyjno- Bibliograficznym. W 1989 roku był jednym z założycieli Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Kultury w Kutnie oraz jej pierwszym przewodniczącym. W 1990 roku wygrał konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kutnie, która, na mocy Ustawy z dnia 5 czerwca 1989 roku o samorządzie powiatowym oraz Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, zyskała status jednostki samorządowej (1990) i przejęła zadania biblioteki powiatowej (1999). Zmieniła też swoją nazwę na Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie (2002). W wyborach samorządowych z 11 października 1998 roku kandydował z listy AWS (Akcja Wyborcza „Solidarność”) do Rady Powiatu Kutnowskiego I kadencji (1998–2002) i otrzymał mandat radnego.

Grażyna Baranowska

cały plik do pobrania w pdf
DANELSKI Bogdan biogram

Oceń artykuł

Kliknij odpowiednie serduszko, aby ocenić (od najniższej oceny po lewej, do najwyższej - po prawej)!

Średnia ocena 5 / 5. Ilość głosów: 2

Bądź pierwszą osobą, która oceni„Lato na ludowo” Wakacje w Muzeum Pałac Saski w Kutnie


Program - otwórz

This will close in 10 seconds