CHRZANOWSKI Stanisław, pierwszy starosta kutnowski w II RP

Urodził się 19 maja 1863 r. Dzierżąznie koło Zgierza w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Jego dziadek Paweł Chrzanowski, w stopniu majora walczył w Legionach Dąbrowskiego oraz uczestniczył w powstaniu listopadowym. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia na Cesarskim Uniwersytecie w Warszawie na wydziale prawa. Po skończonych studiach wraz z małżonką Marią osiadł w Kutnie i zamieszkał w kamienicy przy ulicy Sienkiewicza 16 gdzie otworzył kancelarią notarialną. W przełomowych dla Polski wydarzeniach, w listopadzie 1918 r. objął, po niemieckim landracie, funkcję starosty powiatowego w Kutnie. Funkcję swoją pełnił bardzo krótko, gdyż w Warszawie kształtujące się władze centralne RP powołały własnego Komisarza Rządu Polskiego w osobie Władysława Froelicha i nie zaakceptowały decyzji Tymczasowej Rady Powiatowej w Kutnie w sprawie wyboru starosty. Najprawdopodobniej decydujące znaczenie miały w tutaj sprawy polityczne gdyż S. Chrzanowski sprzyjał raczej Narodowej Demokracji a nie J. Piłsudskiemu. Po rezygnacji ze stanowiska starosty zajął się pracą zawodową ale dział również społecznie w Polskim Białym Krzyżu – organizacji, której zadaniem było rozbudzanie postaw patriotycznych oraz świadomości narodowej i obywatelskiej wśród żołnierzy polskich. Za tą działalność w 1937 r,. otrzymał z rąk dowódcy 37 pp Honorową Odznakę Pułkową. W 1938 r. dekretem Prezydenta RP z 10 listopada odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu „Polonia Restituta”. Po wkroczeniu Niemców do Kutna we wrześniu 1939 r. pozostał w mieście. W marcu 1942 r. został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym. Dzięki staraniom rodziny po kilku miesiącach został zwolniony i powrócił do Kutna. Brutalne przesłuchania i warunki obozowe sprawiły, że po powrocie nie odzyskał już zdrowia. Zmarł 30 czerwca 1942 r. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Kutnie.

dr Jacek Saramonowicz

Oceń artykuł

Kliknij odpowiednie serduszko, aby ocenić (od najniższej oceny po lewej, do najwyższej - po prawej)!

Średnia ocena 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszą osobą, która oceni