TROJANOWSKI -RYŚ Mieczysław (1881 – 1945) – generał brygady WP, bliski współpracownik J. Piłsudskiego

Urodził się 21 października 1881 r. w Krośniewicach Jego ojciec Szymon prowadził zakład i sklep masarski. Matka Leonia ze Szlampków prowadziła dom. Na wychowanie Mieczysława i późniejszą jego drogę życiową z pewnością duży wpływ miał fakt, że ojciec był uczestnikiem Powstania Styczniowego. Podczas nauki w szkole realnej w Warszawie zainteresował się z ideologią socjalistyczną. Od 1904 r. był już członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej. Brał udział w przygotowaniach do zamachu na generał-gubernatora warszawskiego, za co został aresztowany i osadzony w cytadeli warszawskiej. W 1908 r. jest już w Krakowie, gdzie według niektórych autorów miał jakoby studiować, co wydaje się jednak wątpliwe. Trojanowski liczył sobie już wówczas 30 lat i jego pozycja wśród najbliższych współpracowników J. Piłsudskiego i organizatorów czynu niepodległościowego wskazują, że od długiego czasu był mocno zaangażowany w działalność konspiracyjną.
W czerwcu 1908 r. Kazimierz Sosnkowski powołuje we Lwowie tajny Związek Walki Czynnej (ZWC), którego celem było przygotowanie przyszłego powstania antyrosyjskiego. Mieczysław Trojanowski, używający teraz pseudonimów „Ryszard” i „Ryś” znalazł się w ścisłym kierownictwie tej organizacji. Członkowie ZWC przechodzili intensywne szkolenie wojskowe, wywiadowcze i z zakresu dywersji. Wykładali doświadczeni bojowcy, uczestnicy wydarzeń w zaborze rosyjskim w latach 1905-1908. Szkolenia w terenie prowadzili byli oficerowie z armii austriackiej. ZWC był organizacją elitarną, stawiającą bardzo wysokie wymagania swoim członkom. O poziomie wymagań świadczy fakt, że spośród wyselekcjonowanych przecież kandydatów, około 35% nie kończyło szkolenia. J. Piłsudski postanowił w 1910 r. powołać jawne organizacje o charakterze paramilitarnym, aby poszerzyć możliwość szkolenia kadr przyszłego wojska polskiego i zwiększyć oddziaływanie idei walki o niepodległość w społeczeństwie Galicji. Organizacjami tymi były: Związek Strzelecki we Lwowie i Towarzystwo „Strzelec” w Krakowie. ZWC stał się organem zwierzchnim wobec nich. Na początku 1914 r. przeszkolonych było prawie 6,5 tys. strzelców.

Kazimierz Śwircz

Cały biogram do pobrania w pdf
Śwircz K., Trojanowski M. biogram

Oceń artykuł

Kliknij odpowiednie serduszko, aby ocenić (od najniższej oceny po lewej, do najwyższej - po prawej)!

Średnia ocena 4 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszą osobą, która oceni