• angielski
  • niemiecki
  • polski
  • rosyjski
0 items - 0,00zł 0

Formowanie 2 Pułku Mazurów w Kutnie

29 listopada 1830 roku grupa młodych kadetów, na czele z o ppor. Piotrem Wysockim instruktorem musztry w Szkole Podchorążych Piechoty rozpoczęła powstanie przeciwko Rosji. 27 listopada 1815 roku, 15 lat wcześniej, ówczesny car rosyjski Aleksander I podpisał ostateczny tekst konstytucji Królestwa Polskiego. Po 20 latach od III rozbioru Rzeczypospolitej, w 1815 roku na mapę Europy wracało Królestwo Polskie. Decyzja cara… Kontynuuj czytanie Formowanie 2 Pułku Mazurów w Kutnie

Budowa linii kolejowej warszawsko – bydgoskiej i pierwszy pociąg w Kutnie.

W grudniu 1861 roku do Kutna z Łowicza przybył pierwszy pociąg. W ten sposób miasto uzyskało połączenie Kolejowe z Warszawą, a zarazem ogromną szansę dalszego rozwoju. Niewiele brakowało jednak, aby komunikacyjne i gospodarcze losy Kutna potoczyłyby się inaczej. Pierwotnie planowano przebieg linii kolejowej do Włocławka i Bydgoszczy przez Gostynin i Kowal. W zbiorach Muzeum Regionalnego w Kutnie znajdują się plany… Kontynuuj czytanie Budowa linii kolejowej warszawsko – bydgoskiej i pierwszy pociąg w Kutnie.

Cesarski obiad w Kutnie

W grudniu 1812 roku Napoleon Bonaparte zostawił resztki rozbitej wielkiej armii, po przegranej kampanii wojennej w Rosji, i z najbliższymi towarzyszami wracał do Francji. Trasa powrotu cesarza wiodła przez Warszawę i Poznań. Wśród jego towarzyszy był Armand Caulaincourt – generał i francuski ambasador w Rosji, który w szczegółach opisał całą podróż, w tym również przymusowy postój w Kutnie w dniu… Kontynuuj czytanie Cesarski obiad w Kutnie

Cukrownia „Konstancja” – chluba kutnowskiego przemysłu w XIX w.

28 września 1857 roku Towarzystwo Akcyjne Drogi Żelaznej Warszawsko – Wiedeńskiej otrzymało akt na budowę linii kolejowej z Łowicza do Bydgoszczy, której trasa miała przebiegać przez Kutno. Towarzystwem kierował warszawski bankier Herman Epstein. Pochodził on z zamożnej rodziny kupieckiej. W 1836 roku został administratorem ceł Królestwa Polskiego, a w 1841 roku, radcą handlowym. Uczestniczył w obradach Rządowej Komisji Skarbu, poświęconych… Kontynuuj czytanie Cukrownia „Konstancja” – chluba kutnowskiego przemysłu w XIX w.

Działalność senatora Macieja Wodzińskiego w czasie powstania listopadowego

29 listopada 1830 roku grupa młodych kadetów Szkoły Podchorążych Piechoty, na czele z ppor. Piotrem Wysockim, rozpoczęła powstanie przeciwko Rosji, a 25 stycznia 1831 roku Sejm Królestwa Polskiego zdetronizował cara Mikołaja I. Pod aktem detronizacji podpisał się również senator Maciej Wodziński, właściciel Gołębiewa koło Kutna. 15 lat wcześniej ówczesny car Aleksander I utworzył zależne od Rosji Królestwo Polskie, którego sam… Kontynuuj czytanie Działalność senatora Macieja Wodzińskiego w czasie powstania listopadowego

Powstańcza kapliczka przy ul. Łęczyckiej

Przy ulicy Łęczyckiej w Kutnie  znajduje się kapliczka upamiętniająca poległych powstańców styczniowych, której wieloletnim opiekunem był śp. ks. Jan Sposób, honorowy obywatel miasta Kutna. Na ścianach kapliczki wmurowane są dwie tabliczki pamiątkowe z nazwiskami Feliksa Woźniaka i Rocha Terebińskiego. Budowniczym pierwotnej kapliczki w II połowie XIX w. był Wojciech Andrysiewicz, mieszkający we wsi Dudki (dziś ul. Łęczycka za kapliczką), który… Kontynuuj czytanie Powstańcza kapliczka przy ul. Łęczyckiej

Podpis dziedzica Kutna pod aktem detronizacji cara Mikołaja I

190 lat temu, 25 stycznia 1831 roku sejm Królestwa Polskiego zdetronizował cara Mikołaja, a 29 stycznia uchwalił ustawę o Rządzie Narodowym. Jednym z sygnatariuszy uchwały był również Antoni Gliszczyński, właściciel dóbr kutnowskich. Antoni Gliszczyński w okresie Księstwa Warszawskiego był prefektem departamentu bydgoskiego. Jego żoną była Franciszka Rzętkowska, dziedziczka dóbr kutnowskich, która po śmierci ojca w 1813 roku została właścicielką Kutna.… Kontynuuj czytanie Podpis dziedzica Kutna pod aktem detronizacji cara Mikołaja I

Ks. Teofil Światłowski, powstańczy kapłan z Kutna

130 lat temu, w szpitalu św. Jana Bożego w Warszawie, zmarł ks. Teofil Światłowski powstańczy wikary z Kutna, który za działalność patriotyczną w okresie powstania styczniowego został zesłany na Syberię, skąd powrócił dopiero po 20 latach. Ks. Teofil Światłowski urodził się w 1827 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1853 roku, a w 1859 roku przybył do Kutna i objął funkcję… Kontynuuj czytanie Ks. Teofil Światłowski, powstańczy kapłan z Kutna

Pierwszy samochód na ulicach Kutna

W lipcu 1897 roku mieszkańcy Kutna byli świadkami przejazdu przez miasto pierwszego „powozu bez koni”. Był to samochód marki Peugeot prowadzony przez Stanisława Grodzkiego. Ten warszawski automobilista w dniu 24 lipca planował wziąć udział w wyścigu samochodowym Paryż – Dieppe, organizowanym przez „Figaro” i „Journal de Sport”. Całą podróż podzielił na 11 etapów, a pierwszy nocleg przewidział w Kutnie. Stanisława… Kontynuuj czytanie Pierwszy samochód na ulicach Kutna

Kutnowskie wątki w powieści Marii Dąbrowskiej „Noce i dnie”

W 1889 roku rodzice Marii Dąbrowskiej przeprowadzili się do Russowa koło Kalisza, gdzie jej ojciec Józef objął posadę administratora. Russów to literacki pierwowzór Serbinowa. Właścicielką majątku była tajemnicza Hildegarda Mniewska mieszkająca w Paryżu, czyli literacka Letycja Mioduska, w rzeczywistości druga żona dziedzica dóbr kutnowskich Witolda Mniewskiego,  Witold Mniewski prowadził wystawne i beztroskie życie, o którym Jan hrabia Moszyński pisał: „…Dziedzic Kutna zaś… Kontynuuj czytanie Kutnowskie wątki w powieści Marii Dąbrowskiej „Noce i dnie”