• angielski
  • niemiecki
  • polski
  • rosyjski
0 items - 0,00zł 0

Błękitna Armia w Kutnie

W czasie I wojny światowej Polacy walczyli na różnych frontach, zarówno po stronie państw centralnych, jak i państw ententy. W połowie 1917 r. z inicjatywy Romana Dmowskiego i kierowanego przez niego Komitetu Polskiego Narodowego utworzona została Armia Polska we Francji, zwana również od koloru mundurów Błękitną Armią. Od października 1918 dowództwo nad armią objął gen. Józef Haller. Wiosną 1919 r.… Kontynuuj czytanie Błękitna Armia w Kutnie

Niemiecka zbrodnia na mieszkańcach Kutna w lesie Kraśnica koło Gostynina

26 lutego 1940 roku Kazimierz Adamiak kutnowski urzędnik Magistratu po raz drugi w przeciągu czterech miesięcy został aresztowany przez gestapo. Rodzina tym razem o dalszym losie aresztowanego dowiedziała się dopiero po wojnie, dzięki relacji naocznego świadka egzekucji na kilkudziesięciu Polakach, której dokonali Niemcy w dniu 28 lutego 1940 roku w lesie Kraśnica koło Gostynina. Zofia Adamiak podczas ekshumacji zidentyfikowała szczątki… Kontynuuj czytanie Niemiecka zbrodnia na mieszkańcach Kutna w lesie Kraśnica koło Gostynina

Kłamstwo katyńskie

Po drugiej wojnie światowej pamięć o zbrodni katyńskiej była zakazana przez władze komunistyczne. Obowiązywała oficjalna wersja, że mordu na polskich oficerach dokonali Niemcy. W styczniu 1944 roku, specjalna komisja sowiecka pod przewodnictwem N. Burdenki, ogłosiła „raport”, w którym na podstawie sfabrykowanych dowodów i nieprawdziwych zeznań świadków stwierdzono, że: „Polacy rozstrzelani zostali przez Niemców jesienią 1941 r.”. Kłamstwo katyńskie miało szczególne… Kontynuuj czytanie Kłamstwo katyńskie

Zajęcie Zaolzia w 1938 roku z perspektywy Kutna

Wysunięte przez Hitlera żądania wobec Czechosłowacji skłoniły sanacyjne władze Polski do ponownej rewindykacji Zaolzia. 21 września 1938 roku rząd polski wysłał do władz Czechosłowaacji w tej kwestii odpowiednią notę. Jednocześnie rozpoczęto formowanie Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Śląsk” pod dowództwem gen. Władysława Bortnowskiego, która w razie potrzeby miała zająć Zaolzie. 22 września marszałek Rydz-Śmigły wydał rozkaz rozpoczęcia polskiej akcji dywersyjnej na Zaolziu.… Kontynuuj czytanie Zajęcie Zaolzia w 1938 roku z perspektywy Kutna

Rozstrzelanie ks. Franciszka Pruskiego przez Niemców w 1915 r.

W 1988 roku, w 70 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, z inicjatywy NSZZ „Solidarność” Ziemi Kutnowskiej, w Kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Kutnie odsłonięta została pamiątkowa tablica ku czci księdza Franciszka Pruskiego – bohaterskiego kapłana rozstrzelanego w 1915 roku przez Niemców „pod stokami prochowni” w Kutnie. W 1964 roku, w Krośniewickich Kartkach Historycznych zamieszczono relację o tym wydarzeniu: „Ksiądz… Kontynuuj czytanie Rozstrzelanie ks. Franciszka Pruskiego przez Niemców w 1915 r.

Październik 1956 w Kutnie

19 października 1956 r. w Warszawie rozpoczęło obrady VIII Plenum KC PZPR, które powierzyło Władysławowi Gomułce funkcję I sekretarza KC PZPR. Gomułka w przemówieniu na Palcu Defilad zapowiedział szereg reform, zmierzających do demokratyzacji kraju. Wywołało to zrozumiały entuzjazm społeczeństwa, które liczyło na całkowite zerwanie ze „stalinizmem” w Polsce. W lutym 1956 roku na XX Zjedzie KPZR w Moskwie Nikita Chruszczow… Kontynuuj czytanie Październik 1956 w Kutnie

Dom Dochodowy Straży Ogniowej, w którym odczytany został Akt 5 listopada, fot. ze zbiorów ikonograficznych MRK

Akt 5 listopada 1916 roku i jego następstwa w Kutnie

Ogłoszenie przez władze niemieckie i austro-węgierskie w dniu 5 listopada 1916 roku proklamacji zawierającej obietnicę powstania Królestwa Polskiego, choć nie skutkowało natychmiastowym odzyskaniem niepodległości, to jednak przyczyniło się do nagłośnienia sprawy polskiej na arenie międzynarodowej i było przełomowym momentem walki Polaków o pełną suwerenność. W na terenach dawanego Królestwa Polskiego w dniu 5 listopada władze administracyjne zorganizowały okolicznościowe uroczystości. W… Kontynuuj czytanie Akt 5 listopada 1916 roku i jego następstwa w Kutnie

Kutnowskie obchody Święta Niepodległości w II RP

W pierwszym okresie istnienia II RP data obchodów Święta Niepodległości budziła spory i dopiero po przewrocie majowym w 1926 r. uznano dzień 11 listopada 1918 r. za właściwy. Podpisany został wówczas rozejm z Niemcami w Compiegne, a Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową. Ostatecznie 11 listopada, jako oficjalne państwowe Święto Niepodległości, obchodzono dopiero w 1937 roku.  Pierwsze obchody Święta… Kontynuuj czytanie Kutnowskie obchody Święta Niepodległości w II RP

Pobyt Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kutnie, w lutym 1949 roku.

12 listopada 1948 papież Pius XII mianował arcybiskupem gnieźnieńskim, a tym samym prymasem Polski, biskupa Stefana Wyszyńskiego. Ingres w Gnieźnie odbył się 2 lutego 1949 roku, a jadącego samochodem prymasa spotykały różne przeszkody i szykany ze strony władzy komunistycznej. Podobnie było podczas przejazdu z Gniezna do Warszawy. Przed Kutnem ks. Prymas napotkał na niespodziewaną przeszkodę, którą tak po latach wspominał:… Kontynuuj czytanie Pobyt Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kutnie, w lutym 1949 roku.