Konferencja i wykład otwarty na temat realizacji projektu archeologicznego

Muzeum Regionalne w Kutnie przy współpracy z dr. Arturem Ginterem, Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich oraz Sekcją Archeo – Judyta Ginter realizuje projekt pod nazwą „Kutno. Powstanie i rozwój małego ośrodka miejskiego w ujęciu interdyscyplinarnym”. O tym jak postępują prace można dowiedzieć się ze story internetowej https://www.archeologia.pro , na której prezentowany jest przebieg prac archeologicznych i sposób w jaki badane opracowywane są zabytki pozyskane w… Kontynuuj czytanie Konferencja i wykład otwarty na temat realizacji projektu archeologicznego

Wykład prof. Janusza Szczepańskiego

 W ostatnim dniu “Spotkań z Historią” (6 października)  obył się wykład online prof. Janusza Szczepańskiego “Społeczeństwo polskie wobec wojny polsko-bolszewickiej”. Prelegent przestawił w nim postawy społeczeństwa polskiego wobec najazdu bolszewickiego w 1920 roku, ze szczególnym uwzględnieniem postaw społeczeństwa Kutna.  9. Spotkania z Historią otrzymały dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego “Koalicje dla Niepodległej”.

Wykład prof. Przemysława Waingertnera

28 września o godz. 17:00 w ramach 9.tych Spotkań z Historią w Centrum Seniora w Kutnie (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11a) odbył się wykład prof. Przemysława Weingertnera zatytułowany: „Kształtowanie się granic II RP ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji granicy wschodniej”. Przemysław Waingertner jest profesorem nauk humanistycznych i specjalizuje się w najnowszej historii Polski. Jest pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego.