• angielski
  • niemiecki
  • polski
  • rosyjski
0 items - 0,00zł 0

Kutno miasto dziedziczne A. Zamoyskiego

W mowie wygłoszonej na sejmie konwokacyjnym w 1764 roku A. Zamoyski postulował opracowanie programu odbudowy miast w Rzeczypospolitej. Warto pamiętać, że przyszły kanclerz program taki realizował już w swoich dobrach dziedzicznych w Kutnie od 1750 roku. Józef Wybicki w roku 1777 roku w swoich „Listach patriotycznych” opisywał ogromny entuzjazm, z jakim spotkał się A. Zamoyski ze strony ludności dziedzicznego miasteczka… Kontynuuj czytanie Kutno miasto dziedziczne A. Zamoyskiego

Walka Jana Zamoyskiego o starostwo knyszyńskie z kutnowskim wątkiem w tle

Starostwo knyszyńskie było najbogatszym w Rzeczypospolitej i stanowiło prywatną własność króla Zygmunta Augusta. Stefan Bielawski został tam starostą w 1569 roku, a tuż przed śmiercią ostatniego Jagiellona objął także pieczę nad prywatnym skarbcem króla w Tykocinie. Po śmierci Zygmunta Augusta dobra knyszyńskie miały przypaść siostrze króla Annie Jagiellonce. Henryk Walezy, nie zważając jednak na prawa Anny i protesty S. Bielawskiego… Kontynuuj czytanie Walka Jana Zamoyskiego o starostwo knyszyńskie z kutnowskim wątkiem w tle